sve što je potrebno za upis

UPISI

ODLUKA O ODBIJANJU ZAHTIJEVA KOJI NE ISPUNJAVAJU UVIJETE IZ POZIVA ZA UPIS DJECE U DJEČIJE VRTIĆE ZA PEDAGOŠKU GODINU 2021./2022.

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/06/Odluka-o-odbijanju-zahtjeva-koji-ne-ispunjavaju-uvjete-iz-Poziva-za-upis-djece-u-dj.vtice-3.pdf

PRAVILNIK
O UPISU DJECE U DJEČJI VRTIĆ –
SCUOLA DELL ‘INFANZIA „PAPERINO“

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/06/GRAD-POREČ-Pravilnik-o-upisu-djece-u-DV-Paperino-obrazac25.5.2020.doc

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić – Scuola dell’infanzia “Paperino”

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/04/Pravilnik-o-Izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-upisu-djece-u-DV-Paperino-obrazac.doc