PRISTUP DJETETU

Glavni cilj i vodilja u našem radu: SRETNO I ZADOVOLJNO DIJETE.

Naš vrtić „Paperino“ njeguje:

 • Individualni pristup s poštivanjem djetetovih potreba, želja i Interesa;
 • Znatiželjan, istraživački odnos prema okolini;
 • Razvoj govornog izražavanja;
 • Razvoj i usmjeravanje dječje kreativnosti;
 • Poticanje samostalnosti i pozitivne slike o sebi;
 • Usvajanja pravila pristojnog ponašanja.

Uz motorički i spoznajni razvoj, potrebno je utjecati i na sva druga polja razvoja kojima se važnost povečava paralelno sa odrastanjem djeteta:

 • Socijalni i emocionalni razvoj: djecu se podržava u razvoju samopouzdanja i samopoštovanja. Socijalne vještine se razvijaju suradnjom, zajedničkim radom s drugima i uz druge. Djeca uče prihvatljivije načine da izraze svoje i poštuju potrebe i osjećaje drugih.
 • Govor, komunikacija i pismenost: djeca se potiču da pažljivo slušaju brojne slikovnice i jednostavne tekstove, te da pričaju o svojim iskustvima povećavajući pritom fond riječi. Kroz igru i pomoću različitih materijala mogu naučiti pisati.
 • Matematički razvoj: djeca uče sortirati povezivati, tražiti uzorke, prepoznavati odnose i raditi sa brojevima, oblicima, prostorom i mjerama.
 • Kreativni razvoj: obuhvaća likovnu umjetnost, ples, glazbu i igre zamišljanja. Djecu se potiče da prikažu ideje na neverbalan način i da razviju vlastiti ukus.

DNEVNI RITAM

VRTIĆKA PRILAGODBA

     Polazak djeteta u vrtić velik je i važan događaj, kako za dijete tako za čitavu obitelj. Istodobno je dio normalnog razvojnog puta u životu djeteta i gotovo neizbježan dio odrastanja. Razdoblje prilagodbe je vrlo osjetljivo pa je važno imati puno strpljenja i razumijevanja prema djetetu jer to u njemu potiče osjećaji sigurnosti.
Prilagodba može trajati od 10 dana do 6 mjeseci. Najveći broj djece prolazi kroz proces prilagodbe u vrlo kratkom periodu i bez većih promjena u ponašanju, a samo manji broj djece pokazuje značajnije i dugotrajnije poteškoće.

Za što kraću i kvalitetniju prilagodbu poželjno je da:

 • Prvih dana dijete dolazi u vrtić na kraće vrijeme;
 • Vrijeme spavanja, koje je obično kritično, ostavite za kasnije razdoblje;
 • Djetetu dopustite da, ukoliko to želi, ponese omiljenu igračku ili predmet
 • Jedan od roditelja se u potpunosti posveti djetetu koje prvi put kreće u vrtić;
 • Polasci od kuće budu opušteni, da ne jurite u posljednji tren;
 • Budite smireni imajte povjerenja u odgajateljicama/odgajatelju ;
 • Rastanak sa djetetom neka bude kratak, strpljiv, nježan ali i odlučan;
 • Ne bježite od djeteta, budite iskreni prema njemu, uvijek ga pozdravite i naglasite mu kada ćete doći po njega;
 • Pokažite djetetu da ga volite, recite mu da ga volite i da ste potpuno mirni i veseli što je ono u vrtiću dok niste zajedno.
 • Kad dođete po dijete zagrlite ga, poljubite, upitajte o tome kako je provelo dan.

STRUČNO USAVRŠAVANJE

Usavršavanje odgojitelja, stručnog suradnika i ravnatelja, bilo grupno ili individualno, sastavni je dio redovitog rada. Kod individualnog usavršavanja valja istaknuti slijedeće zadatke: pratiti novoizašlu literaturu iz područja uže struke, pedagogije, psihologije, defektologije, zdravstva i drugih sličnih područja. Kod grupnog stručnog usavršavanja, na internim aktivima i drugim radionicama, obrađuju se tematske jedinice koje su bitne za kavalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog rada.