Povijest vrtića

Vrtić „Paperino“ , postoji od 1993. godine. Kao samostalna ustanova otvaramo svoja vrata 1. ožujka 2005. godine kad se odvajamo od Talijanske osnovne škole „Bernardo Parentin“ .
Prostore dijelimo sa Talijanskom školom. Kao jedini vrtić na talijanskom jeziku obuhvaćamo područje Poreča i obližnje općine Tar. Osnivači našeg vrtića je Grad Poreč. U 2013. godini otvorili smo  područni vrtić u Varvarima i jasličku skupinu u Taru. U 2014. godini prestaje rad vrtića “Paperina” u Vrsaru. U 2019. otvorili smo  područni vrtić u Velom Maju sa dvije jasličke skupine. U 2020.godini otvorili smo područni vrtić u Dračevcu sa jasličkom i  vrtićkom skupinom.