Natječaj

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića- Scuola dell’infanzia ”Paperino”

 – za mandatno razdoblje od 4 godine

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/10/Natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-ravnatelja-ustanove.docx

Natječaj ( 2 ) spremač/ica puno radno vrijeme, određeno ( 13.09-21.09.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/09/natjecaj-za-spremacice-2-odredeno-odredeno.doc

Natječaj ( 2 ) odgojitelja/ice određeno puno radno vrijeme ( 13.09-21.09.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/09/Natjecaj-2-odgajatelj-ica-9-2021.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka – 2 odgojitelja/ice

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/10/1.Obavijest-natjecaj-odred.do-23.09.2022..docx

Natječaj asistent/ica puno radno vrijeme ( 13.09-21.09.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/09/Natjecaj-1-asistent-ica-9-2021.doc

Natječaj kuhar/ica puno određeno radno vrijeme ( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/natjecaj-za-kuhar-neodredeno-Centralni-odredeno.doc

Izmjena natječaja objavljenog dana 10.kolovoza 2021. godine, koji se odnosi na  radno mjesto kuhar/ica, na način da umjesto:

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnog kuhara.

Stoji:

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara.

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/2.Obavijest-natjecaj-odredeno-kuhar.docx

Natječaj asistent/ica puno radno vrijeme ( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-1-asistent-ica-8-2021.doc

Natječaj ( 2 ) odgojitelja/ice određeno puno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust ( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-2-odgajatelj-ica-8-2021-porodiljni.doc

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/odluka-neizbor-odred.zamjena.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Obavijest-natjecaj-odred.-zamjena-porodiljni-2021.docx

Natječaj ( 4 ) odgojitelja/ice određeno puno radno vrijeme( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-4-odgajatelj-ica-8-2021.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/1.Obavijest-natjecaj-odred.do-31.08..2022..docx

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/2.Obavijest-natjecaj-odred.do-31.08..2022..docx

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/odluka-neizbor-odred.-1.doc

Natječaj odgojitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-1-neodredeno-odgajatelj-ica-8-2021.doc

Obavjest o ishodu natječaja

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/2.Obavijest-natjecaj-neodredeno.docx

Natječaj odgojitelj/ica pripravnik od 28.04. do 06.05.2021. 

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/04/Natjecaj-odgajatelj-ica-4-2021.doc

Izbor odgojitelj/ica

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/05/Odluka-odabir-odgajatelj-ica.pdf

Natječaj odgajatelj/ica i odgajatelj/ica pripravnik 12.8.2020.

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Natječaj-odgajatelj-ica.doc

Izbor odgajatelj/ica i odgajatelj/ica pripravnik

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Concorso-educatore-ice.pdf

Natječaj kuhar/ica

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/natječaj-za-kuhar-neodređeno-puno.doc

Natječaj spremač/ica

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/natječaj-za-spremačica-neodređeno-nepuno.doc

Izbor spremač/ica:

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/uv_1-scaled.jpg