Natječaj

NATJEČAJ

(  8.02-16.02.2022.)  ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNIK ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/02/natjecaj_jedan_odgojiteljodgojiteljica-7-02-22.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/03/Odluka-odgojitelj-ica_001.pdf

NATJEČAJ

(  8.02-16.02.2022.)  SPREMAČ/ICA  NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/02/natjecaj_spremacica_-8-02-22.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/03/Odluka-spremac-ica_001.pdf

NATJEČAJ

(  8.02-16.02.2022.)  VODITELJ/ICA RAČUNOVODSTVA  ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/02/natjecaj_racunovoda_-8-02-22.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/03/Odluka-voditelj-ica-racunovodstva_001.pdf

NATJEČAJ

(  18.01-26.01.2022.) – TRI ODGOJITELJA/ICE  ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/01/natjecaj_tri_odgojiteljodgojiteljica-18-01-22.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/02/41-izbor-kandidata-za-natjecaj-odgajatelj-na-odredeno-puno-radno-vrijeme-Tea-Petrokov.doc

NATJEČAJ

(18.01-26.01.2022.)

ZDRAVSTVENI RADNIK/ICA NA NEODREĐENO NEPUNO RADNO VRIJEME ( 20 SATI)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/01/natjecaj_ZDRAVSTVENI-RADNIK_-18-01-22.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/02/41-izbor-kandidata-za-natjecaj-zdravstvena-voditeljica-na-odredeno-puno-radno-vrijeme-Monika-Prodan-Bulic.doc

NATJEČAJ

(  18.01-26.01.2022.) – ODGOJITELJ/ICA PRIPRAVNICA ODREĐENO PUNO RADNO VRIJEME

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/01/natjecaj_jedan_pripravnikaica_odgojiteljodgojiteljica-18-01-22.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/02/41-izbor-kandidata-za-natjecaj-odgajatelj-na-odredeno-puno-radno-vrijeme-Fabiana-Topani-1.doc

NATJEČAJ- zdravstveni voditelj od 2.11. do 17.11.2021.

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/11/natjecaj-2021-za-zdrastveni-voditelj-na-neodredeno.doc

Po natječaju KLASA: 112-01/21-01/02 UR.BROJ:2167-01-13-02-21-33, objavljnom na web stranici vrtića i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje , za zasnivanje radnog odnosa na neodređeno nepuno radno vrijeme za radno mjesto – Zdravstveni voditelj- 1 izvršitelj- nije izabran nijedan kandidat.Natječaj će biti ponovljen.

NATJEČAJ
za izbor i imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića- Scuola dell’infanzia ”Paperino”

 – za mandatno razdoblje od 4 godine

Odluka o imenovanju ravnateljice  Dječjeg vrtića – Scuola dell’infanzia “Paperino”

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2022/01/ODLUKA-O-IMENOVANJU-RAVNATELJICE.pdf

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/10/Natjecaj-za-izbor-i-imenovanje-ravnatelja-ustanove.docx

Natječaj ( 2 ) spremač/ica puno radno vrijeme, određeno ( 13.09-21.09.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/09/natjecaj-za-spremacice-2-odredeno-odredeno.doc

Natječaj ( 2 ) odgojitelja/ice određeno puno radno vrijeme ( 13.09-21.09.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/09/Natjecaj-2-odgajatelj-ica-9-2021.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka – 2 odgojitelja/ice

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/10/1.Obavijest-natjecaj-odred.do-23.09.2022..docx

Natječaj asistent/ica puno radno vrijeme ( 13.09-21.09.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/09/Natjecaj-1-asistent-ica-9-2021.doc

Natječaj kuhar/ica puno određeno radno vrijeme ( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/natjecaj-za-kuhar-neodredeno-Centralni-odredeno.doc

Izmjena natječaja objavljenog dana 10.kolovoza 2021. godine, koji se odnosi na  radno mjesto kuhar/ica, na način da umjesto:

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pomoćnog kuhara.

Stoji:

Prije sklapanja ugovora o radu izabrani kandidat je dužan priložiti uvjerenje o utvrđenoj zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova kuhara.

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/2.Obavijest-natjecaj-odredeno-kuhar.docx

Natječaj asistent/ica puno radno vrijeme ( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-1-asistent-ica-8-2021.doc

Natječaj ( 2 ) odgojitelja/ice određeno puno radno vrijeme zamjena za porodiljni dopust ( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-2-odgajatelj-ica-8-2021-porodiljni.doc

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/odluka-neizbor-odred.zamjena.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Obavijest-natjecaj-odred.-zamjena-porodiljni-2021.docx

Natječaj ( 4 ) odgojitelja/ice određeno puno radno vrijeme( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-4-odgajatelj-ica-8-2021.doc

Obavjest o ishodu natječajnog postupka

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/1.Obavijest-natjecaj-odred.do-31.08..2022..docx

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/2.Obavijest-natjecaj-odred.do-31.08..2022..docx

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/odluka-neizbor-odred.-1.doc

Natječaj odgojitelj/ica neodređeno puno radno vrijeme( 10.08-18.08.2021.)

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/Natjecaj-1-neodredeno-odgajatelj-ica-8-2021.doc

Obavjest o ishodu natječaja

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/08/2.Obavijest-natjecaj-neodredeno.docx

Natječaj odgojitelj/ica pripravnik od 28.04. do 06.05.2021. 

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/04/Natjecaj-odgajatelj-ica-4-2021.doc

Izbor odgojitelj/ica

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/05/Odluka-odabir-odgajatelj-ica.pdf

Natječaj odgajatelj/ica i odgajatelj/ica pripravnik 12.8.2020.

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Natječaj-odgajatelj-ica.doc

Izbor odgajatelj/ica i odgajatelj/ica pripravnik

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Concorso-educatore-ice.pdf

Natječaj kuhar/ica

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/natječaj-za-kuhar-neodređeno-puno.doc

Natječaj spremač/ica

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/natječaj-za-spremačica-neodređeno-nepuno.doc

Izbor spremač/ica:

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/uv_1-scaled.jpg