UPISI 2020/2021

Odluka o upisu djece u Dječji vrtić - Scuola dell'infanzia "Paperino" https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/21-Odluka-Upisi-NOVA.doc Izjava/Dichiarazione https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Izjava-Dichiarazione.doc Privola https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/privola-2020.docx Upitnik/Intervista https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Intervista_iniziale_2020.docx Ugovor/Contratto https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/ugovor-contratto-d-iscrizione-2020.doc

Nastavi čitatiUPISI 2020/2021