Appalti pubblici

Pravilnik o pravilima, uvjetima i postupcima jednostavne nabave

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/06/Pravilnik-jednostavna-nabava.pdf

Pozivi za dostavu ponuda

POZIV NA DOSTAVU PONUDA ZA NABAVU – 15.07.2020.

Dječji vrtić – Scuola dell’infanzia „Paperino“ pokrenuo je postupak za dostavu ponuda u postupku jednostavne nabave za svježe meso i mesne proizvode-junetina, svinjetina  za 2020/21. godinu. Dokumente možete preuzeti na ovome mjestu.

  1. Poziv za dostavu ponude u postupku jednostavne nabave svježeg mesa i mesnih proizvoda – junetina svinjetina za 2020/21. g. s prilozima: https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/5-poziv-crveno-meso-2020-..docx

Prilog 2. Troškovnik https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/07/prilog-uz-poziv-troškovnik-crveno-meso-prazno-1.xlsx

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2020/08/Odluka-najpovoljnijeg-meso-20-21.docx