Akti i dokumenti

Izmjene i dopune Pravilnika o upisu djece u Dječji vrtić – Scuola dell’infanzia “Paperino”
https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/04/Pravilnik-o-Izmjenama-i-dopunama-Pravilnika-o-upisu-djece-u-DV-Paperino-obrazac.doc
Pravilnik o upisu djece u Dječji vrtić – Scuola dell’infanzia “Paperino”
https://asilopaperino.com/wp-content/uploads/2021/04/Pravilnik-o-upisu-djece-u-DV-Paperino.doc